شیر فلکه کشویی G1 1/4 کیزایران

0 ریال

G1 1/4

شیرفلکه های کشوئی برنجی (Gate valve) متداولترین و ساده ترین شیرفلکه های موجود در تاسیسات لوله کشی میباشد بدلیل قابلیت شکل پذیری وعدم زنگ زدگی جنس این شیرآلات از برنج میباشد.تحمل،سهولت درنصب و تعویض،فشاروحرارت بالا از مهمترین مزایای شیر آلات کشویی میباشد.

مــزایا
مــعایب