پمپ کامل "2 AA بلند کاست اصل آمریکائی تکفاز سیم پیچی فابریک

20,000,000 ریال

مــزایا
مــعایب